Välkomstvisa

Melodi: Du ska få min gamla cykel

Var välkommen ung och gammal vän och gäst
stig nu upp och släng din sista högfärdsrest.
”Hej på dig” är hälsningsordet,
glatt humör vid middagsbordet,
hjälper till att göra aftonen till fest.

Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej,
Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej.
Vi ska sjunga låt det runga.
Vi ska trivas gamla, unga
När vi samlats här till denna fest…

Vi ett riktigt trevligt gäng har fått ihop
och så hungriga vi äro allihop.
Och vi dricker och vi äter
vi en stilla flirt inleder
och emellanåt vi gnolar allihop,

Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej,
Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej.
Vi ska sjunga låt det runga.
Vi ska trivas gamla, unga
När vi samlats här till denna fest…

Säg, vad vore festen utan lite stim?
Lite dricka till så blir vi bra i trim.
Vad gör det om remmen spänner
och om snörlivet det klämmer
ät och drick tills magen den blir riktigt stim.

Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej,
Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej.
Vi ska sjunga låt det runga.
Vi ska trivas gamla, unga
När vi samlats här till denna fest…

Därför skall vi nu i detta glada lag,
göra hela denna kväll till en dag.
Som vi skola alla minnas
inga sura miner finnas
och så klämma vi ånyo i ett slag.

Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej,
Jippi, jej, jej, jippi, jippi, jej.
Vi ska sjunga låt det runga.
Vi ska trivas gamla, unga
När vi samlats här till denna fest…

 

SKÅL!

Lämna en kommentar