Var välkommen kära vänner

Melodi: Hej å hå jungman Jansson

Var välkommen kära vänner
har ni lagt bekymren hemma
har ni slängt er sorg på hyllan
låt den gärna ligga då.
Har ni hamstrat skämt och glädje
har ni bästa stassen på er
så låt höra hur det låter
och sjung Hej och Hå.

Hej och Hå kära vänner
skala av er kända stelhet
gaska upp er efter noter
och till stacken dra ett strå.
Sätt upp klackarna i taket
och låt glädjen ta hem spelet
så blir festen värd att minnas
och sjung Hej och Hå.

 

SKÅL!

Lämna en kommentar