Melodi: änkevalsen ur Glada änkan

Läppar friska
nu vi viskar
Skål på er.
Strupar klara
sjunga svara
skål på er.
Skål för glada minnen
skål för evig vår
Inga sorger finnas mer
när vin vi får.

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Alla Tallarna

Melodi: Valfri...


Alla tallarna, alla tallarna,
Alla stora , alla små,
Alla tallarna, alla tallarna
Ska vi koka ’rännvin på.
Alla tallarna, alla tallarna,
ifrån roten till dess topp,
alla tallarna, alla tallarna,
ska vi ta och ’ricka opp.

 

SKÅL!Snapsvisevideos