Punschen rinner genom strupen

Melodi: Tomtarnas julnatt Punschen, punschen rinner genom strupen,ner i djupen.Blandas, konfronteras där med supen, där med supen.Gula droppar stärker våra …

Läs mer

Punschen kommer

Melodi: Elvira Madigan Punschen kommer, punschen kommerljuv och svalGlasen immaröster stimmai vår salSkål för alla minnenSkål för varje vårInga sorger …

Läs mer