Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru kär.
Här är karusellen, som ska gå till kvällen.
Tio för de stora och fem för de små.
Skynda på, skynda på för nu ska karusellen gå.
För ha, ha, ha, det går ju så bra
för Andersson och Pettersson
och Lundström och jag.
För ha, ha, ha, det går ju så bra
för Andersson och Pettersson
och Lundström och jag.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos