Lasse går i ringen

Melodi: Lasse går i ringen

1 Lasse går i ringen och så promenerar vi.
  Lasse går i ringen och så promenerar vi.
2 Räck höger hand din maka
3 och vänster hand din granne
4 och armen åt den tredje och så promenerar vi.
  Så promenerar vi, ha ha, så promenerar vi, ha ha.
  Lasse går i ringen och så promenerar vi.

  Ställ er parvis efter varandra i en öppen ring, arm i arm med pojkarna
  på vänster sida om flickorna.

1 Promenera runt i ringen arm i arm.
2 Pojken räcker höger hand till sin flicka och går runt henne medsols.
3 Han räcker vänster hand till flickan som han möter (bakomvarande
  flicka )och går runt henne.
4 Han bjuder nästa flicka armen och så fortsätter det nya paret att
  promenera i dansriktningen.

  Svårare variant:
  När ni har lärt er dansen, ställ en “Lasse” inne i ringen som försöker
  stjäla åt sig en flicka när “och armen åt den tredje” sjungs.
  Den som blir över blir då ny “Lasse”.

Lämna en kommentar