Morsgrisar är vi allihopa

Melodi: Morsgrisar är vi allihopa

1 Morsgrisar är vi allihopa, allihopa, allihopa.
  Morsgrisar är vi allihopa, allihopa,
2 jag me’.
3 Jag me’,
  och du me’,
  ja me ‘
  och du me’!

  Ställ er i en stor ring och håll varandra i händerna.

1 Dansa runt med springsteg.
2 Peka på dig själv.
3 Peka växelvis på dig själv och någon annan.
  Leken kan fortsätta med farsgrisar, lortgrisar, spargrisar,
  kelgrisar, polkagrisar osv.

Lämna en kommentar