Goder morgon i denna sal
Goder morgon i denna sal
Eder önska vi, eder önska vi
en fröjdefull morgonstund
en fröjdefull morgonstund.

Alla flickor i denna sal
Alla flickor i denna sal
Eder önska vi, eder önska vi
en fröjdefull morgonstund
en fröjdefull morgonstund.

Alla pojkar i denna sal
Alla pojkar i denna sal
Eder önska vi, eder önska vi
en fröjdefull morgonstund
en fröjdefull morgonstund.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Alla Tallarna

Melodi: Valfri...


Alla tallarna, alla tallarna,
Alla stora , alla små,
Alla tallarna, alla tallarna
Ska vi koka ’rännvin på.
Alla tallarna, alla tallarna,
ifrån roten till dess topp,
alla tallarna, alla tallarna,
ska vi ta och ’ricka opp.

 

SKÅL!Snapsvisevideos