När juldagsmorgon glimmar, jag vill till stallet gå.
||: Där Gud i nattens timmar ren vilar upp på strå. :||

Hur god du var som ville till jorden komma ner.
||: Nu ej i synd jag spiller min barndoms dagar mer. :||

Dig Jesu vi behöva, du käre barnavän.
||: Jag vill ej mer bedröva med synder dig igen. :||

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos