Melodi: In kommer far

 

Rek rullar in, med POS 11:an sin
Närskydd dom fixar striden. Pjäs kommer sen, stressade män
Tvingad att passa tiden.E får nu se att Ivan han är sné
och tänkar nu skall de djävlarna få se
Han mäter då snabbt och trycker på sin knapp
och sänder iväg till b-plats.Skeren blir klar, avger sitt svar,
skickar iväg på tråden.Pjäs skjuter rätt
Fi tar reträtt, gömmer sig ut i snåren.Men magen är tom och ammon den är slut
Nu är det dags att trossen rycker ut
Skiftnyckel fram och laga en vagn,
sen är det omgruppering.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos