Melodi: Vintern rasat


Fordom sköt man blott med några pjäser,
nu vi skjuter minst med kompani.
Eldkommando uti SKERen jäser,
vi skall skjuta både hit och dit.
Men på bataljonen finns det grabbar,
som står pall på många skilda sätt.
Vi nu S:t Barbara åkallar,
Sådant stålregn har ni aldrig sett!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Alla Tallarna

Melodi: Valfri...


Alla tallarna, alla tallarna,
Alla stora , alla små,
Alla tallarna, alla tallarna
Ska vi koka ’rännvin på.
Alla tallarna, alla tallarna,
ifrån roten till dess topp,
alla tallarna, alla tallarna,
ska vi ta och ’ricka opp.

 

SKÅL!Snapsvisevideos