Sveriges betydelsefulla roll för implementationen av 5G i Europa

Teknikens framfart har inneburit stora samhällsförändringar och utvecklingen försöker ständigt matcha konsumenternas efterfråga och krav på bättre teknik. Människor är numera ständigt uppkopplade via sina mobiltelefoner och sedan år 2020 har Sverige implementerat den femte generationens mobilnätverk som har revolutionerat den mobila kommunikationsstandarden. I denna artikel kommer vi titta närmare på vad 5G innebär och på Sveriges betydelsefulla roll för implementeringen av 5G-tekniken i Europa.

Utbyggnaden av 5G-nätet i Sverige är en av landet största infrastruktursatsningar någonsin och kommer innebära att Sverige kan fortsätta sin digitaliseringsprocess av samhället vilket i sin tur leder till fler smarta- och hållbara lösningar för hela EU. 5G är framtidens mobilnät som i jämförelse med tidigare mobilnätverk kommer tillåta hastigheter upp till 10 gigabit per sekund vilket är över 4 gånger så snabbt som 4G-nätverket. 5G-nätet kommer spela en betydelsefull roll för många branscher med sina nya snabba samt pålitliga teknik. Online casinobranschen är bland de verksamheter som kommer påverkas fördelaktigt av den moderna 5G-tekniken. Spelare kommer ha bättre och snabbare tillgång till online casino samt att casinooperatörerna kommer ha större kapacitet att bygga mer sofistikerade- hemsidor och mobilappar som kan attrahera fler spelare. Man kan konstatera att 5G-tekniken kommer medföra stora förbättringar för både företag samt konsumenter med snabbare uppkoppling och pålitligare nätverk.

5G i Europa

Europakommission startade redan 2013 en förnyelseprocess av unionens mobilnätverksteknik där 5G var i fokus. Enligt EU-kommissionens rapport är 5G-nätverket en nödvändighet för att möta kommande volymer av mobiltrafik år 2025. Målet med kommissionens satsning är alla unionens länder ska ha startat sin 5G-satsning 2020 och täcka alla befolkade delar vid år 2030. Redan nu har EU tittat närmare på 6G-teknikens utveckling, en teknik som skulle tillåta hastigheter på terabyte och möjliggöra teknik som ”real-time”-animationer med mera.

I dagens läge har cirka 62 % av Europas befolkning tillgång till 5G med 84 mobiloperatörer som erbjuder tekniken till sina kunder. Sverige ligger på en sjätteplats bland de länder med högst 5G-hastigheter, en placering som är betydligt bättre än framstående länder som exempelvis USA och Japan.

Sverige är idag ett av världens mest digitaliserade länder med en regering som ständigt strävar efter att landet ska ligga i framkant gällande innovation och den tekniska utvecklingen. Som ett av Europas ledande digitala länder har Sverige spelat en betydande roll i utvecklingen av 5G i Europa. Det svenska storföretaget Ericsson har fått i uppdrag att utveckla tekniken i Sverige med en ambition att 99% av landets invånare ska ha tillgång till 5G redan 2023. Ericsson hävdar att 5G kommer skapa nya former av ekosystem som leder till ökad innovation och tillväxt för såväl nya- samt äldre etablerade företag. 5G tros ha en enorm påverkan på den ekonomiska tillväxten och räknar med att medföra en vinst på totalt 66 miljarder svenska kronor för Sverige.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att 5G kommer ha en enorm betydelse för Europa och som ett av unionens mest digitaliserade länder kommer Sverige ha en av huvudrollen för mobilnätverkets utveckling. 5G beräknas nå ut till cirka 1.5 miljarder människor år 2024 och tekniken kommer stå för 35% av världens mobiltrafik samma år.

Lämna en kommentar