Höga glas och djupa supar

Melodi: Höga berg och djupa dalar


Höga glas och djupa supar 
och vi stå med torra strupar. 
Hej, hopp din lilla fylleknopp, 
låt oss dricka tills botten kommit opp. 
Hej, hopp för Helan 
ingen tänker på att dela’n.

SKÅL!

Lämna en kommentar