När jag tar snapsen

Melodi: Månen vandrar sin tysta han

När jag tar snapsen då blir jag full. 
När jag är full blir jag vacker. 
Då går jag runt i vår lilla stad 
bland alla träd och baracker. 
Vartenda träd välter jag omkull, 
det gör jag bara när jag är full 
och vacker.

SKÅL!

Lämna en kommentar