Julramsa

Melodi: Imse vimse spindeln

Klumpe Dumpe Tomte
klättra opp i gran,
ner dråsa’ barren,
tomten dråsa’ me’.
Ropa’ glatt:
Gör ej ett barr, min vän!
Klumpe Dumpe Tomte
klättra’ opp igen.

Fjompe Tomte Törstig
sitter på en bar,
vickar på stolen
och i golvet far.
Strax nån fyller
på hans glas och sen
Fjompe Tomte Törstig
klättra’ opp igen.

 

SKÅL!

Lämna en kommentar