Kräftans karaktär

Melodi: Gaudeamus igitur

Kräftan är ett framsynt kryp
och till synes defensiv
– likt en blyg, beskedlig typ
backar den sitt hela liv
men kan stundom nypa till
när den anar dödens dill
plötsligt kraftigt kraftigt aggressiv
— kanske styrd av ett postumt motiv!

 

Kräftan hämtas från sin sjö
om hon inte först fått pest
anar nog att hon ska dö
som ett offer till en fest
med kolleger i ett kok
far hon snabbt sin röda look
när hon rodnar är det i protest
som en sista, mycket klädsam gest!

 

SKÅL!

Lämna en kommentar