Glädje, vänskap, kamratskap

Melodi: I13 Daltregementes igenkänningssignal.Glädje, vänskap, kamratskap.
Dalkarlars gamla paroll. 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos