Glädje, vänskap, kamratskap

Melodi: I13 Daltregementes igenkänningssignal.Glädje, vänskap, kamratskap.
Dalkarlars gamla paroll.

 

 

Betyg: 5

 Snapsvisevideos