Melodi: P1 Göta livgardes marsch

 

Rött och vitt och Aquavit
det värmer gott i strupen.
För livgardist blir livet visst
var gång som han tar supen! 

Shopping4net

 

Snapsvisevideos