Melodi: Kovan kommer, kovan går


Tack feur seupen sum vöir fick,
sum vöir fick, sum vöir fick.
Setter magen ei gutt skick,
ei gutt skick, eigutt skick.
Han slank lalit, lustigt nidar
ginum bein och alle lidar.
Halven geir nuk leike gutt
raser igenum bein och krupp.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos