Ack, om jag bodde på en krog

Ack, om jag bodde på en krog
och bror min på en annan,
och penningar jag hade nog
och dubbelt öl i kannan,
en vacker flicka på vart knä,
en speleman som spelade
och ingenting falerade,
då vore ljuvt att leva!

Lämna en kommentar