Brännvin är jäkla gott

Melodi: Här kommer Karl-Alfred boy

Brännvin är jäkla gott.
Blir bättre ju mer man fått.
Och går man i golvet
så där framåt tolv-ett,
då slår man sig jäkla hårt.