Jag äter inte klockor

Melodi: Det var en lördagsafton

 

Jag äter inte klockor
men dricker gärna ur.

 

SKÅL!