Jungmans ters

Melodi: Jungman Jansson

 

Hej och ha vi som ännu upp till höga toner orka.
Lätta strupen nu för allsång och gör redo era glas.
Det finns många goda medel för att släcka öktentorka,
men det måste vara sång till, så sjung: tersen går.

 

 

SKÅL!

Lämna en kommentar