Låt oss därför dricka denna skål!

Melodi: När vi gräver guld i USA

 

Till all den goda mat vi har smakat,
till allt vi bjudits här
när himlen lyser skär
passar det nu bra att ta en sup.

Till alla goda vänner runt bordet:
Kvällen är en färd,
världen en chimär.
Vi har alla glädjen som vårt mål.
Låt oss därför dricka denna skål!

 

SKÅL!

Lämna en kommentar