Om

Melodi: Om

Om du var ett glas, vore jag en snaps.
Om du var brännvinet, skulle jag va ruset.
Om du var blott glad,
skulle jag va’ full och dum.

Om du var en sång, vore jag ett vrål.
Om du var lätt och fri, skulle jag bli galen.
Men jag skulle tack och lov inte minnas
vad jag gjort och sagt.

 

 

SKÅL!

Lämna en kommentar