Små mätta fån

Melodi: Små lätta moln

 

Små mätta fån
sitter här vid bordet
timmen som är blå.
På himlen seglar molnen
och vi är så små,
så fulla och så dästa
– men skålar ändå!

 

 

SKÅL!

Lämna en kommentar