Till havets salta våg du trär

Melodi: En sjöman älskar havets våg

 

Till havets salta våg du trår
till dyning och svall,
men musslans pärla ej du når
bland tång och korall.
Nej, här den är
den pärla du får,
så säger vi strax gutar.

 

 

SKÅL!