Busschafför

Melodi: En busschafför

En busschufför
en busschufför
det é en man med jättekuk

o har han ingen jättekuk
så é han ingen busschufför

En busschufför
en busschufför
det é en man med jättekuk

Lämna en kommentar