Den sköna grevinnan uti Babylon

Melodi: Joakim uti Babylon

Den sköna grevinnan uti Babylon,
hon hade en vårta på magen
och en i håret
och en i snåret
och en emellan behagen.

Adam och Eva uti Paradis
hade det skönt på alla de vis.
Bäst som de gick där på ängen och lulla,
så hoppa de uppi sängen och sjöng:
Helan går
sjung hoppfadderallanallanlej….

 

SKÅL!

Lämna en kommentar