Melodi: Gammalt skillingtryck

På blomsterklädd kulle satt Hjalmar och sket
Och tork't sig i röva med löv.
Men otur'n var framme och löva det sprack;
Tre fingrar i arschlet han stack!
Gjorde han, Hjalmar, på kullen.
Aahmmmmmmmjm(Marabou)......

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos