Kalla kalsånger

Melodi: Kalle på Spången

Vad är det som gör att du fryser där bak?
Jo kalla kalla kalla kalsånger!
Vad är det som gör att din snopp hänger slak?
Jo kalla kalla kalla kalsånger!
Trots en excellent, kometent attrahent
men mot kärleks nycker förblir resistent.
Vad är det som gör att man blir impotent?
Jo kalla!
Hur kalla?
Jävligt kalla!
Hur kalla!?
Jo kalla kalla kalla kalsånger!

Lämna en kommentar