Melodi: Oh my darling

Alla vänner som vi känner att vår ungdoms ork finns kvar
lyft pokalen här i salen till en skål för flydda dar

Ack vår ungdom glada ungdom när vi dansa´ natten lång
är den tiden nu förliden som var fylld av skratt och sång

Nej tillsammans ut i gamman ska vi möta än en vår
kom i svängen hör refrängen skål för flydda jubelår

 

SKÅL!

 

 

Betyg: 3

 

Veckans snapsvisa v 8
Till Spritbolaget

Melodi: Du kära lille snickerbo

Till spritbolaget ränner jag
Och bankar på dess port.
Jag vill ha nåt’ som bränner bra
Och gör mig sketfull fort.
Expediten fråga och sa:
Hur gammal kan min herre va?
Har du nåt legg  ditt fula drägg
Kom hit igen när du fått skägg.

Nej, detta var ju inte bra,
Jag ska bli full i kväll.
Då kom jag på en bra idé,
Dom har ju sprit på Shell.
Många flaskor stod där på rad.
Hurra, nu kan jag bli full och glad.
Den röda drycken rann ju ner.
Nu kan jag inte se nåt mer.

 

SKÅL

 

Finns i samlingarna, midsommarsnapsvisor, snapsvisorSnapsvisevideos