Melodi: Oh my darling

Alla vänner som vi känner att vår ungdoms ork finns kvar
lyft pokalen här i salen till en skål för flydda dar

Ack vår ungdom glada ungdom när vi dansa´ natten lång
är den tiden nu förliden som var fylld av skratt och sång

Nej tillsammans ut i gamman ska vi möta än en vår
kom i svängen hör refrängen skål för flydda jubelår

 

SKÅL!

 

 

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos