Så länge rösten är mild

Melodi: Så länge skutan kan gå

Så länge rösten är mild
så länge ingen är vild
så länge spegeln på väggen
ger halvskaplig bild
så länge alla kan gå
så länge alla kan stå
så länge alla kan tralla
så fyller vi på.

Ty vem har sagt att just du kom med storken
för att bli glad av att lukta på korken
men kring vårt bord här nånstans
vi höjer bägarn med glans
och låter vinet gå ner i en yvande dans

 

SKÅL!

Lämna en kommentar