Samla er go vänner

Melodi: Sjösala vals

Samla er go vänner, nu skall vinet begås.
Fatta den i vingbenet, höj den mot skyarna.
Ljuvligaste nektar som på glasbanken fås,
dränker oss i vällust och smörjer vårt krås.
Livet går i vågor, nu kan vi hoppa bock.
Det där med ”dagen efter” betraktar vi som skrock.
I morgon ska vi vakna i skor och hatt och rock och
dilla, gillviva, mandelblom, kattfot och blå viol.

 

SKÅL!

Lämna en kommentar