O sällhet stor

O, sällhet stor som Herren ger
ren här på denna jord.
I nåd Han städs till barnen ser
dem föder vid sitt bord.
Hans nåd är ny var dag och stund
och evigt fast står Hans förbund.

Halleluja, Halleluja,
Halleluja, vår Gud.

Det är så gott att älska Gud
som först han älskat oss.
Så gott att vara Kristi brud
och slippa att förgås.
All världens fröjd en ände tar
Guds källa flödar städse klar.

Halleluja, Halleluja,
Halleluja, vår Gud.

Väl blir det mörker mången gång
ej solen skiner jämt.
Väl får vi känna tidens tvång
vi veta dock bestämt.
Det blir ej mörkt i himmelen
och resan vad betyder den.

Halleluja, Halleluja,
Halleluja, vår Gud.

Lämna en kommentar