Avskedet

Melodi: I sommarens soliga dagar

 

I kväll tar vi farväl av fröken.
Av ungkarl säger vi adjöken.
Av dem får vi aldrig se röken,
de blivit Herr och Fru, ja kära du.
Så lycka till vi säga vill
med denna glada sommardrill.
Och sen har vi en önskan kvar
om långa ljusa framtisdar.
För dagens brudpar höja
ett sjungande HURRA!
HURRA! HURRA!

Lämna en kommentar