Å jänta å ja’

Melodi: Å jänta å ja’

 

1 Å jänta å ja’, å jänta å ja’
  allt uppå landavägen å ja’.
2 Å jänta å ja’, å jänta å ja’
  allt uppå landavägen.
3 Där mötte ho mej en morgon så klar
  å sola ho sken på himmelen så rar
  å vacker som ljusan dagen ho var.
4 Mitt hjärta vart tog du vägen?
1 Å jänta å ja’, å jänta å ja’
  allt på missommersvaka, å ja’.
2 Å jänta å ja’, å jänta å ja’
  allt på missommersvaka.
3 Där råka vi varann mä fräsande fröjd,
  å allri ja’ nånsin känt mig så nöjd,
  ja kasta mina ben i himmelens höjd
4 och hoppa över alle taka.

Ringdans:
  Dansa runt motsols och håll varandra i händerna under hela dansen.

Svårare variant:
  Stå parvis i dansriktningen. Den av paret som står till vänster lägger sin
  högerarm över grannens vänsterarm, och så fattar man tag i varandras
  händer (korsfattning).
1 Springsteg medsols.
2 Byt håll. Springsteg motsols.
3 Vänd er mot varandra och behåll korsfattningen. Dansa dalsteg. *
4 Håll kvar varandras händer hela tiden medan ni snurrar runt inåt
  och vrider er ett varv runt tills ni är tillbaka vid utgångsläget.
  Det kallas för pannkaksvändning.

Lämna en kommentar