Goder afton

Goder afton, goder afton
både herre och fru
vi önskar eder alla
en fröjdefull jul.

Goder afton, goder afton
välkommen var gäst!
vi önskar eder alla
en fröjdefull fest.

Lämna en kommentar