Psalm 21 – Måne och sol

Måne och sol,
vatten och vind
och blommor och barn skapade Gud.
Himmel och jord,
allting är hans.
Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre vi tackar dig,
herre vi prisar dig,
herre,
vi sjunger ditt heliga namn.
Jesus,
Guds son,
levde och dog,
för alla, för oss,
lever idag, ja, han är här,
ja han är här,
Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre vi tackar dig…
Anden vår tröst,
levande, varm och helig och stark,
talar om Gud.
Stöder och bär,
dag efter dag.
Herren vår Gud vill vi tacka.
Herre vi tackar dig….

Lämna en kommentar