Psalm 82 – Gud se i nåd till dessa två (vigselpsalm)

Musik: Strassburg
Text: J L Runeberg

Gud, se i nåd till dessa två
som vi här se inför dig stå
med löfte att i liv och död
gemensamt dela lust och nöd

De slutit nu i denna stund
ett heligt kärlekens förbund
I nåd, o Herre, hos dem bliv
och din välsignelse dem giv

Här levs ej blott i rosengård,
och mången prövning kan bli hård,
behåll dem då, o Herre god,
i kärlek som ger tröst och mod.

Din Ande må ledsaga dem
och bli en gäst i deras hem,
att stilla fröjd och ljuvlig ro
med honom där får bli och bo.

O Gud, vi böjer oss för dig,
som är vår Gud evinnerlig,
vårt hopp, vår fröjd, vår frid, vårt råd.
Välsigna oss och giv oss nåd.

Lämna en kommentar