Psalm 85 – Som mannen och kvinnan (vigselpsalm)

Musik: K-O Robertsson
Text: J A Hellström

Som mannen och kvinnan
i glädje tillsammans
när tillvaron föddes en gång
I står här idag
inför skapelsens Herre
i bön och sång

Vi ber att du tar i
din tjänst vår gemenskap,
vår kraft- utan tanke på lön
och låter vårt liv
bli en gudtjänst på jorden
en tjänst i bön

Vårt hem, vad vi äger
vår glädje och trygghet
vi fått att förvalta för dem
som lever i ensamhet
oro och ångest
och utan hem

Vårt liv har vi fått
för att leva tillsammans
att spegla ditt himmelska ljus
att växa i kärlek
att öppna för andra
vår dörr, vårt hus

Lämna en kommentar