Det var i vår ungdoms fagraste vår,
vi drack varandra till,
och vi sade gutår!
Alla så dricka vi nu Osquar till,
Osquar han säger inte nej därtill.
För det var i vår ungdoms fagraste vår,
vi drack varandra till,
och vi sade: "Gutår!"

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos