Vi som oss för att glupa satt

Melodi: Vi gå över daggstänkta berg

Vi som oss för att supa glatt, glupa satt,
ity den som försmå sin första tår, törsta får.
Av längtan att tryckas,
av trängtan att lyckas,
vi nu med bravur häller ur, eller hur?

Vi ge titt och tätt strupen sitt, supen stritt
skall forsa och snart får tarmen vår, varm en tår.
Er öven i seder
och söven ned Eder.
På denna protestbullerfest, FULL ÄR BÄST!

Lämna en kommentar