Förr i världen skrevs böcker av lärda män och lästes av vanligt folk. Nu skrivs böcker av vanligt folk och läses av ingen. /Oscar Wilde

2014-01-01 23:12:22

Förr i världen skrevs böcker av lärda män och lästes av vanligt folk. Nu skrivs böcker av vanligt folk och läses av ingen. /Oscar Wilde

 

Veckans snapsvisa v 14
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos