Förr i världen skrevs böcker av lärda män och lästes av vanligt folk. Nu skrivs böcker av vanligt folk och läses av ingen. /Oscar Wilde

2014-01-01 23:12:22

Förr i världen skrevs böcker av lärda män och lästes av vanligt folk. Nu skrivs böcker av vanligt folk och läses av ingen. /Oscar Wilde

Betyg: 5

 Snapsvisevideos