Elaka citat om Dumhet, kunskap och lärdom

Det är bättre att hålla tyst och bli misstänkt för att vara en idiot än att öppna munnen och undanröja varje tvivel. /Abraham Lincoln

Det är naturligt att dumbommarna är i majoritet i riksdagen – de är i majoritet i folket. /Hjalmar Söderberg

Det är bara den medelmåttige som alltid presterar sitt bästa. /Okänd

Folk är inte så dumma som man tror – de är dummare. /Okänd

När jag var grabb så sas det att alla kunde bli president. Nu börjar jag förstå att det är sant. /Clarence Darrow

Att läsa citatböcker är en bra sysselsättning för en obildad människa. /Winston Churchill

Lärdomen har vunnit mest på de böcker boktryckarna förlorat på. /Thomas Fuller

Många böcker gör succé tack vare den samstämmighet som finns mellan en författares medelmåttiga idéer och publikens medelmåttiga idéer. /Chamfort

Martyrskap är enda vägen till berömmelse för en odugling. /George Bernard Shaw

Det finns bara två sätt att komma upp sig här i världen: genom sin egen duglighet eller genom andras dumhet. /Jean de la Bruyëre

Jämlika möjligheter är att ge lika möjligheter att visa olika begåvning. /Viscount Samuel

Det är trist att alla som egentligen begriper hur landet skall skötas jobbar som taxiförare och frisörer. /George Burns

Hemligheten i att skriva är att inte på någon sida lägga mer än vad den vanlige läsaren kan lapa i sig utan någon som helst ansträngning utöver sin vanliga slöa uppmärksamhet. /Ezra Pound

Jag läser aldrig en bok innan jag recenserar den; det gör en så full av fördomar. /Sydney Smith

Vi är alltid starka nog att stå ut med andras motgångar. /François de La Rochefoucauld

En bestseller är medelmåttans förgyllda gravkor. /Logan Pearsall Smith

Förr i världen skrevs böcker av lärda män och lästes av vanligt folk. Nu skrivs böcker av vanligt folk och läses av ingen. /Oscar Wilde

Den som kan se skillnaden mellan kropp och själ har ingetdera. /Oscar Wilde

Om man talar sanning blir man förr eller senare avslöjad. /Oscar Wilde

Den allmänna opinionen kan bara existera där inga idéer finns. /Oscar Wilde

En klassiker är någonting som alla vill ha läst men ingen vill läsa. /Mark Twain

När en bok och ett huvud stöter ihop och det låter ihåligt, är det inte säkert att det är bokens fel. /Georg Christoph Lichtenberg

Duglighet är konsten att få äran av andras snilleblixtar. /Casey Stengel

Beundran börjar där begripandet slutar. /Charles Baudelaire

Allt man behöver här i livet är okunskap och självförtroende, sedan är framgången given. /Mark Twain

Det är inte de delar av Bibeln jag inte förstår som bekymrar mig, det är de delar jag förstår. /Mark Twain

Har vi inte alla dårar i stan på vår sida? Och är inte det en betryggande majoritet i vilken stad som helst. /Mark Twain

Vi ska vara tacksamma för att det finns dumma människor. Annars skulle inte vi andra ha någon framgång. /Mark Twain

Ingenting är så behagligt som att bli lovprisad för den talang man har minst av. /Romain Rolland

Många böcker kräver inga tankar av dem som läser dem, av det enkla skälet att de inte ställde detta krav på den som skrev dem. /C. C. Colton

Det finns personer hos vilka intelligensen bara är till för att dölja deras obetydlighet. /Pär Lagerkvist

Många bildade personer fäster större vikt vid att uttala namnet på en berömd utländsk författare rätt än vid att läsa hans böcker. /Otto Weiss

Dumheten står alltid på sig. /Albert Camus

Nittio procent av jordens befolkning är idioter och vi andra löper stor risk att bli smittade. /Thornton Wilder

Dumma är alla de som verkar vara det – och hälften av dem som inte verkar vara det. /Baltasar Gracián

Det föds en dumborn varje minut. /Phineas T. Barnum

En expert är fackidiot på ett område och vanlig idiot på alla andra. /Mogens Frohn Nielsen

Lämna en kommentar