Elaka citat om Yrke och arbete

Man får göra skillnad på ”intellektuella” och ”konstnärer”: de flesta intellektuella är inte konstnärer, och fan vet om så många konstnärer är intellektuella! /Artur Lundkvist

Med hjälp av dygd, duglighet och gott sätt kan man bli outhärdlig. /Jean de La Bruyère

De som ligger på historiens räls måste räkna med att få benen avhuggna. /Rude Pravo

Visst måste man tro på turen. Hur skulle man annars förklara sina kollegors framgångar. /Jean Cocteau

Det räcker inte med att lyckas. Andra måste dessutom misslyckas. /Gore Vidal

Han vet ingenting, han tror han vet allt – det pekar tydligt mot en politisk karriär. /George Bernard Shaw

En konferens är ett möte mellan viktiga människor som var och en för sig inte kan göra någonting men som tillsammans kan bestämma att ingenting kan göras. /Fred Allen

För att få något uträttat bör en kommitté bestå av högst tre personer, varav två bör vara frånvarande. /Robert Copeland

Hjärnan är ett underbart organ. Den börjar arbeta i samma ögonblick du stiger upp på morgonen och slutar inte förrän du kommer till jobbet. /Robert Frost

Det finns teaterpjäser som inte blir utvisslade, därför att ingen kan gäspa och vissla på samma gång. /Robert Lembke

Konkurs är ett juridiskt förfarande som går ut på att man stoppar alla sina pengar i byxfickorna och sedan ger bort kavajen. /Okänd

Egen framgång är bäst, men andras olyckor är inte heller att förakta. /Okänd

Ambition är misslyckandets sista tillflykt. /Oscar Wilde

Skillnaden mellan litteratur och journalistik? Journalistiken är oläsbar och litteraturen är oläst. /Oscar Wilde

En författare som talar om sin böcker är nästan lika odräglig som en mor som talar om sina barn. /Benjamin Disraeli

Att tycka om en författare och sedan träffa honom kan vara som att tycka om gåslever och träffa gåsen. /Arthur Koestler

Förordet är den viktigaste delen av boken. Även recensenter läser ett förord. /Philip Guedalla

Kritiker är lik spyflugor, som oroar en häst under plöjningen. /Anton Tjechov

Det finns saker som man måste vara fackman för att inte förstå. /Hjalmar Söderberg

Tänk dig för två gånger innan du talar. Då kommer du att upptäcka att de andra talat om något helt annat. /Francis Rodman

Diskussion: en metod att befästa andra i deras missuppfattningar. /Ambrose Bierce

En diplomat är en person som tänker sig för två gånger innan han ingenting säger. /Frederick Sawyer

Första villkoret för trivsel i arbetslivet är chefens frånvaro. /Sigfrid Siwertz

Mycket få talare inser att nittio procent av det bifall de får när de viker ihop manuskriptet är ett uttryck för lättnad. /Robert Lembke

En PM skrivs inte för att informera läsaren utan för att skydda avsändaren. /Dean Acheson

Jag tror att brott lönar sig. Bra arbetstider och mycket resor. /Woody Allen

Att vara politiker är som att vara fotbollstränare. Man måste vara tillräckligt smart för att begripa spelet och tillräckligt dum för att tycka det är viktigt. /Eugene McCarthy

Rockkritiker: Folk som inte kan skriva om folk som inte kan prata för folk som inte kan läsa. /Frank Zappa

En chef är en person som kan se allting från två håll: sitt eget håll och fel håll. /Okänd

En ekonom är en person som kan uttrycka det självklara obegripligt. /Alfred A. Knopf

Bankir är en person som lånar en sitt paraply när det är sol och vill ha det tillbaka när det regnar. /Mark Twain

Punktlighet stjäl en massa tid. /Oscar Wilde

Erfarenhet är det namn alla ger åt sina misstag. /Oscar Wilde

Beröm gör mig ödmjuk. Men när jag blir utskälld vet jag att jag snuddat vid stjärnorna. /Oscar Wilde

Det är bara genom att inte betala sina räkningar som man kan hoppas att bli hågkommen av krämarna. /Oscar Wilde

Endast en auktionsutropare kan opartiskt och i lika hög grad beundra alla konstriktningar. /Oscar Wilde

Författare: Misslyckad kritiker. /Jan Hannerz

Psykologi är läran om psykologerna. /Jan Hannerz

Juridik: Kriminalitetens baksida. /Jan Hannerz

Lärare är en person som i stället för att lära eleverna att ställa morgondagens frågor, lär dem gårdagens svar. /Jan Hannerz

Jag gillar arbete. Det fascinerar mig. Jag kan sitta i timtal och titta på det. /Jerome K. Jerome

Lämna en kommentar