Många bildade personer fäster större vikt vid att uttala namnet på en berömd utländsk författare rätt än vid att läsa hans böcker. /Otto Weiss

2014-01-01 23:02:23

Många bildade personer fäster större vikt vid att uttala namnet på en berömd utländsk författare rätt än vid att läsa hans böcker. /Otto Weiss

 

Veckans snapsvisa v 15
Alla Tallarna

Melodi: Valfri...


Alla tallarna, alla tallarna,
Alla stora , alla små,
Alla tallarna, alla tallarna
Ska vi koka ’rännvin på.
Alla tallarna, alla tallarna,
ifrån roten till dess topp,
alla tallarna, alla tallarna,
ska vi ta och ’ricka opp.

 

SKÅL!Snapsvisevideos