Melodi: Prästens lilla kråka

1 Prästens lilla kråka
  skulle ut och åka,
  ingen hade hon som körde.
2 Prästens lilla kråka
  skulle ut och åka,
  ingen hade hon som körde.
3 Än slank hon hit
4 och än slank hon dit
5 och än slank hon ner i diket.
6 Än slank hon hit
  och än slank hon dit
  och än slank hon ner i diket.


  Ställ er i en ring och håll varandra i händerna.

1 Dansa runt medsols med springsteg.
2 Byt håll och dansa motsols.
3 "Ramla" några steg framåt.
4 "Ramla" några steg bakåt.
5 Hoppa högt och sitt/ramla sen framåt och ner på golvet.
6 Som ovan fast börja med att "ramla" bakåt.

 

 

 

Veckans snapsvisa v 15
Påskasnapsen

Mel: Jungfru, jungfru, jungfru, jungfru skär

Påska-snapsen kommit på vårt bord,
töm nu lilla supen, käpprätt ner i strupen.

Helan för de stora, halvan för de små,
skynda på, skynda på, nu skall alkoholet gå.

(svälj först och sjung sedan):.

 För ha, ha, ha, det gick ju jättebra
den påskasnapsen gjorde gott
och satt ju där den ska.

För ha, ha, ha, det gick ju jättebra 
den påskasnapsen gjorde gott 
och satt ju där den ska.

SKÅL!Snapsvisevideos