Prästens lilla kråka

Melodi: Prästens lilla kråka

1 Prästens lilla kråka
  skulle ut och åka,
  ingen hade hon som körde.
2 Prästens lilla kråka
  skulle ut och åka,
  ingen hade hon som körde.
3 Än slank hon hit
4 och än slank hon dit
5 och än slank hon ner i diket.
6 Än slank hon hit
  och än slank hon dit
  och än slank hon ner i diket.

  Ställ er i en ring och håll varandra i händerna.

1 Dansa runt medsols med springsteg.
2 Byt håll och dansa motsols.
3 “Ramla” några steg framåt.
4 “Ramla” några steg bakåt.
5 Hoppa högt och sitt/ramla sen framåt och ner på golvet.
6 Som ovan fast börja med att “ramla” bakåt.

Lämna en kommentar