Flickorna de små

Melodi: Flickorna de små

1 Flickorna de små uti ringen de gå,
  de tänka just som så, en vän jag kunde få,
2 och om du vill bli allra kärestan min
  så bjuder jag dig att i dansen träda in.
3 För bomfaderalla, bomfaderalla, bomfaderallalej,
  för bomfaderallalej, för bomfaderallalej.
4 Ja, om du vill bli allra kärestan min
  så bjuder jag dig att i dansen träda in.

 
  Ställ er i en ring och håll varandra i händerna.

1 Gå runt.
2 Sväng med armarna.
3 Hoppa runt med sidgalopp (se bilden).
4 Gå och sväng med armarna igen.
 
  Svårare variant:
  Ställ upp er med flickor i en yttre ring och pojkar i en inre.

1 Promenera runt, pojkarna medsols och flickorna motsols.
2 Bjud upp den pojke/flicka som är närmast. Promenera parvis
   hand i hand och sväng med armarna.
3 Hoppa runt med sidgalopp (se bilden).
4 Promenera parvis och sväng med armarna.

Lämna en kommentar